Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Regulamin Escape Room Warszawa Majdańska 18

Regulamin określa zasady korzystania z Escape Room w Warszawie, Majdańska 18.

Postanowienia ogólne:
1.1 Każdy Uczestnik zabawy zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu.

1.2. Każdy Uczestnik zabawy zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu.

1.3. Na terenie Escape Room Majdańska 18 obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, oraz innych używek.

1.4. Osoby będące pod wpływem alkoholu, mogą zostać niedopuszczone do zabawy.

1.5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zabawie za zgodą prawnego opiekuna, lub pod jego opieką.

1.5.1. Osoby poniżej 13 roku życia mogą brać udział w zabawie tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekun, lub pracownik Escape Room Majdańska 18).

1.6. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i filmowania.

1.7. Elementy nie biorące udziału w zabawie,elementy techniczne są oznaczone naklejkami z czaszką.

1.8. W pokojach znajduje się przycisk bezpieczeństwa. Użycie go kończy zabawę i pozwala szybko wydostać się na zewnątrz pokoju.
Po użyciu przycisku bezpieczeństwa nie ma powrotu do zabawy. Nie ma zwrotu za nieskończoną grę.

1.9. Każdy Uczestnik przystępuje do zabawy na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w czasie zabawy.

1.10. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do zabawy, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

1.11. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.12 Administratorem danych jest firma cpnet.pl Piotr Wojda z siedzibą przy ul. Majdańskiej 18 lok 3a, 04-088 Warszawa

Rezerwacja

2.1. Rezerwacji można dokonać na stronie majdanska18.pl lub telefonicznie (788 28 18 18).

2.2. Dokonując rezerwacji, wszyscy Uczestnicy, akceptują niniejszy regulamin.

2.3. Przyjście bez rezerwacji nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w zabawie ze względu na brak wolnych miejsc.

2.4. Dokonując rezerwacji należy podać:
– datę i godzinę rezerwacji
– liczbę uczestników
– wybrany pokój
– e-mail
– nr telefonu kontaktowego
– sposób płatności
– potwierdzenie znajomości i akceptacja regulaminu
– dodatkowe informacje

2.5. Po dokonaniu rezerwacji na stronie za pomocą formularza otrzymają Państwo potwierdzenie w mailu.

2.6. Pracownicy Escape Room Majdańska 18 mogą zadzwonić w celu potwierdzenia rezerwacji. W przypadku problemów z dodzwonieniem mogą anulować rezerwację.

2.7. Rezerwacje można odwołać bezpłatnie telefonicznie pod numerem telefonu 788 28 18 18 do 24 godzin przed rezerwacją.

2.8. W przypadku rezygnacji z gry nieopłaconej (z płatnością na miejscu) obowiązuje e-mailowe, lub telefoniczne odwołanie rezerwacji nie krócej niż 24 godziny przed grą. W przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura do opłacenia

2.9. Płatność za zabawę należy uregulować przed jej rozpoczęciem.

2.10. Aktualne ceny znajduj się na stronie Escape Room Majdańska 18 w zakładce cennik oraz w formularzu rezerwacji.
Gra

3.1. Celem zabawy jest wydostanie się z pokoju w 60 minut rozwiązując zagadki.

3.2. W zabawie może brać udział od dwóch do czterech osób.

3.3. Każdy Uczestnik przystępuje do zabawy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3.4. Uczestnicy są zobowiązani powiadomić obsługę o wszelkich problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na zabawę tj. klaustrofobia, epilepsja, problemy psychiatryczne itp.

3.5. Pewne elementy wystroju mogą godzić w uczucia i emocje ludzkie – Uczestnicy wchodzą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3.4. Uczestnicy zabawy muszą przybyć do lokalu minimum 10 min przed zarezerwowaną godziną.

3.5. Po spóźnieniu pracownik Escape Roomu Majdańska 18 może odmówić udziału w zabawie, lub skrócić czas zabawy.

3.6. Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami naprawy za szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie zabawy.

3.7. W pokojach Escape Room obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów, aparatów, torebek itp. Wszystkie rzeczy zostawiamy w depozycie, lub u pracowników obsługi.

RODO – obowiązek informacyjny

4.1. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest cpnet.pl Piotr Wojda, ul. Majdańska 18 lok. 3a, 04-088 Warszawa, adres poczty elektronicznej: rezerwacje /at /majdanska18.pl . Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora.

4.2 Udostępniane dane są potrzebne do realizacji rezerwacji pokoju i są one niezbędne do wywiązania się z umowy obu stron.

4.3 Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4.4 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4.5 Dane będą używane w celach potwierdzenia telefonicznie rezerwacji i w celach wysłania informacji o rezerwacji i ewentualnych zdjęć pamiątkowych z wizyty.

Płatności

5.1. Płatności można dokonać gotówką w siedzibie Escape Room Majdańska 18 lok. 3a w PLN.

5.2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju. Koszt gry podany jest na stronie internetowej oraz w formularzu rezerwacji.

5.3. W przypadku płatności przez stronę internetową, lub przelewem, za opłacony wstęp uznaje się wpływ środków na konto cpnet.pl Piotr Wojda.

6.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Escape Room Majdańska 18 Warszawa

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.